Consultancy

Gespecialiseerd is de VVT op het gebied van Arbo, veiligheids- en kwaliteitscertificatie. De VVT geeft op deze gebieden adviezen op maat, concreet en in veel korter tijdsbestek dan consultants dat doorgaans plegen te doen. Verder zijn de eerste twee uur advisering per jaar gratis voor elk lid. Het tarief voor advisering is gunstig in vergelijking met standaard consultancytarieven.

De VVT heeft een eigen veiligheidshandboek en standaard handboeken ter onder-steuning voor het opzetten van een VCA en/of ISO certificatiesysteem. 

De VVT publiceert richtlijnen en kan daarover nader adviseren. Echter, rechtstreeks juridisch advies is niet mogelijk, omdat de VVT geen juristen in dienst heeft. De VVT probeert de bedrijven zodanig te ondersteunen, teneinde te voorkomen dat men in juridische trajecten verwikkeld raakt. Wanneer bedrijven in juridische trajecten verwikkeld raken, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de deskundigheid van de huisadvocate van de VVT, te weten, mr. Renate J.E. Reidinga, van Reidinga Advocatuur, te Epe.

Reidinga Advocatuur