Voordelen VVT leden

Leden van de VVT krijgen korting op de cursussen van de SEVT. Een cursus wordt gege-ven, indien er voldoende inschrijvingen zijn. De cursussen kunnen eventueel op locatie in het eigen bedrijf worden gegeven. De SEVT prefereert echter 'gemengde' cursussen, omdat het uitwisselen van ervaringen tussen medewerkers van verschillende bedrijven juist zeer stimulerend werkt.

De VVT geassocieerde bedrijven krijgen de helft van de VVT ledenkorting op cursussen van de SEVT.