Opleidingskolom

De opleidingskolom van de VVT bestaat uit de primaire opleidingskolom voor de basisfuncties in de sector en de opleidingen ten behoeve van aanverwante functies in de sector.

Opleidingskolom primaire functies

Hijsbegeleider / aanpikker / rigger

Machinist

Meewerkend Voorman

Uitvoerder hijswerken / projectleider verticale en horizontale transportoperaties

Manager

Opleidingen aanverwante functies in de sector

Inspecteur hijsgereedschap / kranen

Keurmeester hijsgereedschap

Planner / Werkvoorbereider

Het basisaanbod van de SEVT betreffende opleidingen ten behoeve van de opleidingskolom en de behoefte van de sector, in opdracht van de VVT, is als volgt:

Uitvoerder Verticale en Horizontale Transportprojecten (UVHTP)

Meewerkend Voorman Verticaal Transport

Bijscholing TCVT machinist mobiele kraan (maatwerkcursus)

Digitaal tekenen voor verticaal transport (Autocad)

Wetgeving voor leidinggevenden / Person in Charge

Introductie verticale en horizontale transportprojecten

Preventiemedewerker