Beleid VVT

In de planperiode van het beleidsplan van de VVT is opgenomen dat verder gaat worden gewerkt aan het opzetten en invullen van een integrale branchekwalificatiestructuur voor de verticaal transportsector. In het kader van een leven lang leren zullen de onderwerpen voor bijscholing van machinisten worden herzien, aangepast aan de nieuwe eisen van de TCVT aan hercertificatie van wettelijke verplichte persoonscertificaten van vakbekwaamheid voor machinisten, en uitgebreid met onderwerpen gerelateerd aan beroepsrisico's en veilig werken.

De VVT probeert in het kader van MBO BBL en BOL onderwijs in samenwerking met ROC's een aanbod te creëren voor het opleiden van jonge machinisten of aankomende uitvoerders en is bereid deze ROC's te steunen met gastcolleges en lesmateriaal.

Branchekwalificatiestructuur
In Europa zijn opleidingskwalificatieniveaus vastgesteld in een schaal van 1 tot 8 (EQF). Niveau 1 t/m 4 is MBO niveau en 5 t/m 8 is HBO of hoger. Voor vakopleidingen voor de verticaaltransportsector richt de VVT zich op de niveau's 1 t/m 5. In de landelijke kwalificatiestructuur (formeel onderwijs) wordt dit als volgt geduid:
  Niveau 1. Assistent
  Niveau 2. Basisberoepsopleiding
  Niveau 3. Vakopleiding
  Niveau 4. Middenkader/specialist
  Niveau 5. Associate Degree (aanloop HBO)

Door de VVT vertaald naar de verticaaltransportsector dan ziet het er als volgt uit:
  Niveau 1. Aanpikker/hijsbegeleider (niet formeel onderwijs)
  Niveau 2. TCVT-machinist (niet formeel onderwijs, wel onderdeel kwalificatiedossier)
  Niveau 3. Vakopleiding machinist (MBO 3, formeel onderwijs)
  Niveau 4. Meewerkend Voorman Verticaal Transport (SEVT, niet formeel onderwijs)
  Niveau 5. Uitvoerder Verticale & Horizontale Transportprojecten (UVHTP) 
                 (SEVT, niet formeel onderwijs)