Regiovergadering Najaar
Oost-Brabant/Limburg

Op donderdag 6 oktober 2022 houdt de VVT haar Regiovergadering Najaar voor de regio Oost-Brabant/Limburg.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!