Regiovergadering Najaar
Oost-Brabant/Limburg

Op dinsdag 5 september 2017 houdt de VVT haar Regiovergadering Najaar voor de regio Oost-Brabant/Limburg.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!