Regiovergadering Najaar
West-Brabant/Zeeland

Op dinsdag 11 oktober 2022 houdt de VVT 
de Regiovergadering Najaar voor de regio West-Brabant/Zeeland. 
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!