Regiovergadering Najaar
West-Brabant/Zeeland

Op dinsdag 6 oktober 2020 houdt de VVT 
de Regiovergadering Najaar voor de regio West-Brabant/Zeeland. 
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!