Vereniging Verticaal Transport

Welkom op de site van de Vereniging Verticaal Transport (VVT), dé brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport. Verticaal transport staat voor hijsen en heffen van goederen of personen.

De VVT staat traditioneel voor veilig werken, het voorkomen van ongevallen, het daar waar mogelijk conditioneren en stroomlijnen van de werkomgeving, het voeren van overleg met en het adviseren van overheden, en het stimuleren van vakmanschap en marktwerking. De VVT behartigt de belangen van de gehele sector in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder.

Een van de pijlers van de VVT is informatievoorziening voor de leden en opdrachtgevers. Algemene vragen, vragen over CAO, Arbo, Techniek en Veiligheid, de VVT heeft antwoord op alle vragen. De website van de VVT is hierin van een significante waarde. Op de website is alle aanwezige relevante kennis en informatie van de VVT opgenomen en kan te allen tijde geraadpleegd worden. Deze informatie is beschikbaar en  toegankelijk voor de leden van de VVT op het extranet. 

Het openbare gedeelte van de website biedt daarnaast aan een ieder informatie over waar de VVT voor staat, wat haar activiteiten zijn en hoe bedrijven lid kunnen worden of kunnen toetreden tot de VVT als geassocieerd bedrijf. Daarnaast kan iedereen bij de VVT terecht met algemene vragen over het verticaal transport, met name over de veilige en deskundige uitvoering van werkzaamheden en de relatie naar wet- en regelgeving.
Tenslotte is er ook algemene en handige informatie opgenomen voor opdrachtgevers.

Bent u op zoek naar een kraanverhuurbedrijf bij u in de buurt? Alle leden van de VVT staan op de website vermeldt met de NAW gegevens en het materieel wat zij verhuren.  Zij zijn gemakkelijk te vinden via de zoekfunctie op de pagina zoek een kraan. Hier vindt u ook de nodige informatie inzake regie en aangenomen werk en de algemene voorwaarden die gehanteerd worden.

Informatie & Advies
De VVT is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar voor vragen en advies. Algemene vragen kunnen aan de hand van het contactformulier worden ingediend. Specifieke vragen op het gebied van CAO, Arbo, Techniek en Veiligheid, kunnen gericht gesteld worden aan de medewerkers van het desbetreffende secretariaat

Voor spoedgevallen is de VVT ook buiten kantoortijden bereikbaar.
Deze contactgegevens zijn alleen bekend bij de leden van de VVT.