Werken in regie of aangenomen werk

Doelvoorschrift

Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
Aangenomen werk wil zeggen dat de eigen werkgever een opdracht aanneemt waarvoor hij een mobiele kraan en een machinist levert. De werkgever geeft de machinist rechtstreeks opdrachten en is verantwoordelijke voor een veilige werkopdracht en instructies en een veilige werkomgeving. Hij stelt indien nodig een Taak Risico Analyse (TRA) en een hijsplan op en bespreekt deze voorafgaand aan het hijsen met de machinist. De opdrachtgever en de werkgever van de machinist hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een veilige werkomgeving voor de machinist. De werkgever draagt zorg voor een technisch veilige, recent goedgekeurde kraan met hijsmiddelen en staat garant voor de deskundigheid van de machinist. De werkgever kan het werk aannemen als hoofd-, neven-, of als onderaannemer. Als hoofd- of nevenaannemer valt hij onder de V&G coördinatie- verplichtingen voortvloeiend uit het Arbobesluit Bouwproces.

Werken in regie houdt in dat de werkgever zijn machinist met mobiele kraan uitleent aan een opdrachtgever. De opdrachtgever geeft de werknemer rechtstreeks uitvoerende opdrachten. De machinist is een ingeleende werknemer. De inlenende opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkopdracht en instructies (eventueel bestaande uit een TRA en/of hijsplan). De opdrachtgever draagt zorg voor het realiseren van een veilige werkomgeving en de werkgever voor een technisch veilige, recent goedgekeurde kraan met hijsmiddelen en staat garant voor de deskundigheid van de machinist.

Indien de machinist te maken heeft met een onveilige werksituatie, meldt hij dit bij de uitvoerder van de opdrachtgever. Samen wordt naar een oplossing gezocht. Indien de werksituatie onveilig blijft, neemt de machinist direct contact op met zijn werkgever. Zijn werkgever treedt in overleg met de opdrachtgever. Er is geen verschil in deze tussen aangenomen werken en werken in regie.