Conjunctuurinformatie: Export groeide in januari

Het volume van de goederenexport was in januari 3,7 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de uitvoer van aardolieproducten en machines groeide. De groei is lager dan in de voorgaande maand. Het volume van de import was 1,2 procent groter dan een jaar eerder.

Meer omzet detailhandel in januari
De omzet van de Nederlandse detailhandel is in januari met 2,3 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het verkoopvolume was 2,2 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerden een hogere omzet. Daarnaast werd online 9,9 procent meer omgezet. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in januari. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 4,8 procent hoger dan in januari 2019.
 
Aantal faillissementen nagenoeg gelijk
Het aantal failliet verklaarde bedrijven lag afgelopen maand nagenoeg gelijk aan een maand eerder. In februari waren het er drie meer dan in januari. In februari zijn 271 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 49. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden vorige maand de meeste faillissementen uitgesproken in de bedrijfstak vervoer en opslag.
 
In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen (796). Daarna was er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Sinds september 2017 is de trend redelijk vlak. In september 2018 was het aantal bedrijven dat failliet ging het kleinst sinds 2001. Daarna wisselden perioden met stijgingen en dalingen elkaar af.
 
Minder omzet binnenvaart
De transportsector heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst in drie jaar minder omzet gedraaid. Vooral binnenvaartondernemers behaalden minder opbrengsten dan een jaar eerder. Schippers wisten een jaar eerder nog te profiteren van het lage water. Ze vervoerden daardoor weliswaar minder vracht, maar konden hogere prijzen vragen voor hun diensten. Daarnaast ontvingen ze een laagwatertoeslag. In het laatste kwartaal van 2019 waren de waterstanden weer normaal en was dit effect dus uitgewerkt. De omzet van de binnenvaart was in deze periode 19 procent lager dan een jaar eerder.
 
Zeevaarders zagen hun omzet ook dalen, maar wel minder hard: met 2 procent. De omzet van de hele transportsector daalde met 0,4 procent. Het wegvervoer –de grootste tak binnen de transportbranche– wist het afgelopen kwartaal nog wel een omzetgroei te bereiken: 1,5 procent. Dit was overigens de laagste stijging in zeven jaar.
 
Trage omzetgroei groothandels
De omzet van bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de laagste omzetgroei in één kwartaal sinds het begin van 2016, aldus het CBS.
 
Handelaren in landbouwproducten, zoals granen, planten en bloemen, zagen hun opbrengsten in het vierde kwartaal met bijna 6 procent dalen. Andere branches in de groothandel boekten wel meer omzet dan een jaar eerder. Het hardst groeiden groothandelaren in olie en steenkool.
 
Het aantal faillissementen lag in de laatste drie maanden van vorig jaar hoger dan in het voorgaande kwartaal. In het derde kwartaal gingen 87 bedrijven in de sector bankroet, tegenover 104 een kwartaal later. Over heel 2019 steeg de omzet in de groothandel met 2 procent. Een jaar eerder stegen de opbrengsten nog met 4 procent.

Bron VNO-NCW, 16 maart 2020