Coronavirus: VVT steunt maatregelen kabinet

De Vereniging Verticaal Transport (VVT), de brancheorganisatie van verhuurders van mobiele kranen in Nederland, ziet veel goeds in het afgekondigde steunmaatregelenpakket van het kabinet voor werkend Nederland om de coronacrisis ook economisch het hoofd te kunnen gaan bieden. Voor heel veel ondernemers kan deze coronacrisis een enorme impact krijgen. Dit geldt niet alleen voor ondernemers die direct geraakt worden, maar de klap kan voor veel ondernemers op een wat langere termijn voor gaan doen stelt de VVT. Het is voor ondernemers van belang dat ze proberen om dit aan te zien komen en tijdig gebruik gaan maken van het maatregelenpakket.

“Sommige ketens liggen echt al helemaal stil en dus is het van het grootst mogelijke belang dat we als maatschappij solidair zijn met de mensen die daarin werken”, aldus VVT voorzitter Peter Sierat. Volgens hem moet het kabinet de compensatieregeling voor getroffen ondernemers, de nieuwe regeling voor de werktijdverkorting en de versoepeling van de belastingbetalingen zo snel mogelijk implementeren en de administratieve last daarvoor heel laag houden. “Dat geeft bedrijven rust en vertrouwen. Dat is nodig omdat naast de financiële problemen bedrijven ook alle andere organisatorische problemen erbij krijgen. Ook daar is tijd en aandacht voor nodig vanuit de ondernemers. Bovendien krijgen ze dan hopelijk ook tijd om met gebruik van innovatief ondernemerschap in te spelen op de nieuwe situatie.” Verder doet de VVT een oproep aan bedrijven om samen te werken en elkaar te helpen als er sprake is van personele problemen wegens ziekte.

Crisisteam transportsector om corona
Er komt een crisisteam voor de transportsector om de gevolgen van de corona-uitbraak voor de sector te beperken. Dat hebben Transport en Logistiek Nederland en FNV in onderling overleg besloten. De VVT zal onderdeel uitmaken van dat crisisteam.

De belangrijkste doelstelling van het crisisteam is het voorkomen van faillissementen en het behoud van werk en inkomen. Sociale partners zullen in onderlinge samenwerking met o.a. het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL),  SOOB en andere relevante organisaties zoveel mogelijk maatregelen inzetten die de gehele sector ten goede moeten komen. Het crisisteam zal deze week nog gaan overleggen en z.s.m. gaan communiceren over de te nemen maatregelen voor de sector.

Bron: Vereniging Verticaal Transport, 18 maart 2020