Woningtekort neemt ook dit jaar verder af

Woningmarkt houdt zich tot nu toe goed, maar onzekerheden voor 2021 blijven groot

Ondanks een sterk jaar voor de woningmarkt, blijven de onzekerheden op de woningmarkt door de coronacrisis uitzonderlijk groot. Gemiddeld stegen de woningprijzen in 2020 met +7,8% op jaarbasis harder dan in 2019 (+6,9%). Het aanbod te koop staande woningen nam gedurende het jaar af en zorgde voor extra opwaartse prijsdruk. De krapte op de markt nam dus toe, maar de schaarste aan woningen nam juist met zo’n 30.000 woningen af (9% van het totale tekort). De groei van het aantal huishoudens was veel lager dan in andere jaren, terwijl de bouw slechts licht terugviel. Ook in 2021 is de verwachting dat er minder nieuwe huishoudens bij komen dan nieuwe woningen. Dit is een belangrijke reden om uit te gaan van enige afkoeling van de prijzen, zo stelt het ING Economisch Bureau in haar vandaag verschenen Vooruitzicht Woningmarkt. Toch zijn er ook plausibele scenario’s waarin de prijzen verder stijgen of juist sterker dalen dan in het ING basisscenario.

Overheidssteun en lagere rentes stutten woningmarkt in 2020
Door de coronasteunmaatregelen en verdere daling van de hypotheekrentes lijkt de woningmarkt tot nu toe wel immuun voor de coronacrisis. In 2020 wisselden 7,7% meer woningen van eigenaar dan in 2019. De woningprijs steeg in 2020 op jaarbasis gemiddeld met 7,8% en overtrof zo de prijsstijging van 6,9% in 2019. Als gevolg van de steun en lagere rentes:
 
1. bleef de betaalbaarheid van een koopwoning op peil.
2. nam de activiteit van beleggers op de woningmarkt toe.
3. veerde het vertrouwen in de woningmarkt na een kleine dip snel op.

Krapte op de woningmarkt nam verder toe...
Bovengenoemde ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de krapte op de woningmarkt in 2020 toegenomen is. Door de aanhoudende vraag kwam het aantal woningverkopen boven het aantal nieuw te koop gezette woningen uit. Hierdoor daalde het aandeel te koop staande woningen gedurende 2020 naar een historisch dieptepunt: van 1,2% van alle koopwoningen naar 0,9%. De keuze voor woningkopers nam hierdoor verder af. Dit zorgde in 2020 voor meer opwaartse druk op de woningprijzen.

Lees hier de volledige publicatie.

Bron: ING, 18 februari 2021