Samenwerking NBC Legal & Incasso en VVT

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: een factuur waarvoor hard is gewerkt, wordt helaas niet betaald. Ook niet na lang aandringen van uw kant. NBC Legal & Incasso kan u hiermee van dienst zijn.

NBC Legal & Incasso is in contact gekomen met de VVT via Mick Volendam Groep. NBC Legal & Incasso en de VVT willen graag de samenwerking gaan zoeken op het gebied van algemene voorwaarden, contractvorming en incasso. De eerste voorwaarde voor een succesvolle incasso is een rechtmatige vordering. De komende jaren gaan NBC en de VVT hier invulling aan geven. Dit heeft ertoe geleid dat NBC Legal & Incasso de VVT gaat ondersteunen als geassocieerd bedrijf.

NBC Legal & Incasso heeft voor de  leden van de VVT twee mogelijke speciale aanbiedingen:
1) Het incasso-abonnement dat bestaat uit:
   • Minnelijke incasso no cure - no pay
   • Gerechtelijke incasso no cure - no pay:
   o Alle door de deurwaarder verrichte ambtshandelingen die niet op debiteur verhaald
      kunnen worden, komen voor eigen rekening van NBC Legal & Incasso;
   o Kosteloos opstellen dagvaarding;
   o Kosteloos verlenen juridische bijstand indien de debiteur verweer voert;
   o Alleen de niet op de debiteur verhaalde out of pocket kosten worden doorbelast. De
      belangrijkste out of pocket component is het griffierecht. Deze kunnen (en mogen)
      niet voor eigen rekening worden genomen. Daar NBC Legal & Incasso het merendeel
      van de zaken minnelijk incasseert, zal hier slechts in een beperkt aantal zaken
      sprake van kunnen zijn.
   • Indien de kosten gedekt zijn, komt de opdrachtgever 100% van de hoofdsom toe in
      het minnelijke incassotraject en 85% van de hoofdsom in de gerechtelijke -en
      executiefase toe. De geïncasseerde rente voor en na vonnis komt ten goede aan de
      opdrachtnemer.

Het bovengenoemde incasso-abonnement wordt voor VVT-leden uitgebreid met:
• Gratis eerstelijns juridisch advies;
• Tweedelijns juridisch advies tegen een gereduceerd uurtarief.

2) Voor leden die wel gebruik willen maken van eerste- en tweedelijns juridisch advies
    maar geen behoefte hebben aan het incasso-abonnement, is een juridisch service
    abonnement hiervoor mogelijk. Met het juridisch service abonnement krijgen de
    VVT-leden:
o Eerstelijns juridisch advies;
o Tweedelijns juridisch advies tegen een gereduceerd uurtarief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NBC Legal & Incasso via telefoonnummer 088-5051900 of u kunt terecht op hun website.