TLN vraagt nieuw kabinet zekerheid terugsluis vrachtwagenheffing

De sector transport en logistiek staat klaar om bij te dragen aan het herstel en de verduurzaming van de economie. Maar om dat te realiseren, hebben ondernemers zekerheid nodig. Dat schrijft TLN-voorzitter Elisabeth Post in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

TLN pleit voor een invoering van de vrachtwagenheffing in 2024 met een waarborg van de afgesproken ‘terugsluis’ van de opbrengsten. Deze zijn onmisbaar voor de verduurzaming van de sector. TLN wil de zekerheid dat ondernemers toegang krijgen tot middelen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld zero-emissie vrachtwagens.
Daarnaast wijst TLN erop dat een tijdige en forse investering in laadinfrastructuur nodig is om de afgesproken zero-emissie-stadslogistiek in 2025 van de grond te krijgen. Als ondernemers investeren in elektrische vrachtauto’s, moeten ze deze ook op tijd kunnen opladen, stelt de branchevereniging.

Bereikbaarheid
Verder pleit TLN voor een snelle uitvoering van geplande infrastructuurprojecten en een toereikend budget voor onderhoud van bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuur. In 2025 ligt de filedruk naar verwachting weer op het recordniveau van 2019, toen files de sector 1,5 miljard euro kostten. Dat moet voorkomen worden, vindt TLN.
Ook wijst de koepelorganisatie erop dat veel bruggen, viaducten en wegen aan vervanging of renovatie toe zijn. Er is echter te weinig budget om dat uit te voeren. Ondernemers willen de zekerheid van doorstroming, schrijft TLN. Zij willen niet verrast worden door afgesloten bruggen, viaducten of tunnels als gevolg van achterstallig onderhoud.

Tot slot vraagt TLN aan het nieuwe kabinet om extra handhaving. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moeten overtreders van de wet hard worden aangepakt. De brancheorganisatie van wegvervoerders wil dat de ILT meer en effectiever gaat handhaven en de zekerheid dat overtreders snel opgespoord en beboet worden.

Bron: Nieuwsblad Transport, 26 mei 2021