Doelstelling

De VVT staat traditioneel voor veilig werken, het voorkomen van ongevallen, het daar waar mogelijk conditioneren en stroomlijnen van de werkomgeving en het stimuleren van marktwerking en vakmanschap.

In het algemeen geformuleerd heeft de VVT de volgende doelstellingen:

veilig en vakbekwaam werken ter voorkoming van ongevallen, 

het vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving,

het stimuleren van marktwerking in de sector,

het deelnemen aan het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de sector,

het informeren van de leden over de activiteiten en relevante ontwikkelingen.