Arbocatalogus Verticaal Transport

In augustus 2022 is de Arbocatalogus van de VVT bekrachtigd tot september 2028. De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben via Sectorinstituut Transport en Logistiek de Arbocatalogus onderschreven. De Arbeidsinspectie heeft de Arbocatalogus marginaal getoetst en geaccepteerd. De Arbocatalogus verticaal transport is gepubliceerd via het webportaal van Sectorinstituut Transport en Logistiek en op de website van de VVT.

De Arbocatalogus is een document dat een interpretatie geeft aan bestaande wet en regelgeving of normen. Het is niet zo dat de VVT zelf regels bedenkt of de sector regels oplegt. De regels worden vertaald naar een praktische uitleg, algemeen geaccepteerd en veilig, waar men overigens van af mag wijken indien men kan aantonen minimaal hetzelfde veiligheidsniveau te hanteren. Dit kan middels een RI&E of een (aanvullende) TRA. 

Arbocatalogus Verticaal Transport

VVT werkinstructie 207, Werken met werkbak - versie 8

VVT werkinstructie 44, werken met afstandsbediening mobiele (toren-)kraan

VVT werkinstructie 58, werken met meerdere kranen op één werk

VVT werkinstructie 93_I, werken bij hoogspanningsverbindingen

VVT werkinstructie 93_II, werken bij spoorlijnen

VVT werkinstructie 93_III, werken bij tram, trolley en metrolijnen

VVT werkinstructie 96, machinist en geluid

VVT werkinstructie 98, weersomstandigheden

VVT werkinstructie 105, gehoorbescherming

VVT werkinstructie 106, wind

VVT werkinstructie 108, hijsen over personen - versie 3

VVT werkinstructie 109, werken met meerdere kranen aan één last

VVT werkinstructie 132, hijsen over gebouwen - versie 2

VVT werkinstructie 138, tunnelen


VVT Richtlijn beoordeling inzet werkbak

VVT Werkplan beoordeling inzet werkbak - format

Richtlijn hijsplan - versie 2

 

De arbocatalogus wordt samengesteld door STL en VVT, en mogelijk gemaakt door SOOB. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, kortweg SOOB, is in 1973 door de sociale partners in de sector opgericht.