Richtlijn Mobiele Kraan

De VVT heeft een overkoepelende richtlijn ontwikkeld waarin het hele spectrum van het organiseren en werken met een mobiele kraan is ondergebracht. De richtlijn is bedoeld voor met name opdrachtgevers en werkgevers die actief zijn in het verticaal transporten van goederen en/of personen.

Informeren over wet- en regelgeving

Het doel van de richtlijn is om de kraanverhuursector zelf, maar ook de opdrachtgevers van de sector te informeren over wet- en regelgeving in relatie tot verticaal transport gericht op het werken met arbeidsmiddelen, mobiele kranen in het bijzonder, en het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Dit alles in het kader van wat te doen gebruikelijk is in de sector en de vigerende best practices.

Organiseren werkzaamheden: Verhuur- of Servicecontract

Daarnaast vragen we aandacht over de wijze waarop overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden kunnen worden aangepast om een goede bijdrage te leveren aan het veilig uitvoeren van de werkzaamheden. Dit door vooraf zoveel als mogelijk duidelijk af te spreken wie verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden. In Arbowettelijke zin noemen we dit het verschil tussen regie en aangenomen werk. In de zin van het opstellen van overeenkomsten noemen we dit het verschil tussen 'verhuur'  en 'service' overeenkomsten.

Documenten

Op deze pagina zijn de versies van de documenten weergegeven. De richtlijn is tevens binnenkort als hardcopy beschikbaar en kan besteld worden via de webwinkel.

Hieronder de links naar documenten:

De Richtlijn Mobiele Kraan

Naslagwerk 1 - De risicoanalyse

Naslagwerk 2 - Deskundigheid hijsteamleden

Naslagwerk 3 - De machine

Naslagwerk 4 - Kraan veiligheidszones

Naslagwerk 5 - Wetgeving in relatie tot hijsplanning