Crane Capacity Index

De Crane Capacity Index (CCI) is een door de ESTA geïntroduceerd kraankengetal met als doel om voor kraantypes de integrale kraancapaciteit eenduidig inzichtelijk te maken.
Bij de nieuw ontwikkelde kranen is het, op basis van het door de fabrikant aangegeven tonnage, tegenwoordig niet altijd zichtbaar of de kraan ook daadwerkelijk de last kan hijsen zoals de capaciteit van de kraan doet vermoeden op basis van de tonnage aanduiding van oudere type kranen. De ontstane verschillen hebben te maken met het ontwerp van de kraan en het daarbij beoogde gebruik van de kraan conform gebruiksaanwijzing en dat fabrikanten daarom besluiten om af te wijken van de vroeger geldende tonnage aanduiding op 3m vlucht. Dit maakt dat nieuwere kranen (vanaf medio 2000) niet meer op de traditionele wijze met elkaar zijn te vergelijken.

De CCI behelst een nieuwe capaciteitsvergelijking die door gebruikers en verhuurders van mobiele kranen in de verticaaltransportbranche kan worden toegepast. Bovendien geeft het de opdrachtgever de mogelijkheid een goede vergelijking te maken van de capaciteit van de verschillende type kranen die kunnen worden ingezet.

De ESTA heeft ter vergelijking als voorbeeld een CCI tabel opgesteld met verschillende typen kranen tot aan 100 ton, gebaseerd op maximaal te hijsen last volgens de oude opgave van de fabrikanten.
Voor het vergelijken van kranen >100 ton is deze tabelvorm te complex. Er zijn teveel verschillende methoden om het kengetal te berekenen vanwege de vele verschillende configuraties.

Het betreft geen volledig overzicht en de ESTA vult op regelmatige basis de tabel aan met nieuwe type kranen waar alle benodigde gegevens van bekend zijn.
Wilt u van uw eigen machine het CCI getal weten, en staat deze niet op de lijst, dan kunt u een berekening aanvragen bij het ESTA office.

• CCI Tabel

Berekening
Aan de Crane Capacity Index zijn ten opzichte van de tonnage aanduiding relevante dimensies toegevoegd. De berekening van de CCI bevat capaciteit, radius en mastlengte. Vanwege deze parameters wordt de uitkomst van de CCI uitgedrukt in Tm2 (tonmeter kwadraat).

Bij het gebruik maken van de rekenmethode dient de gewaarmerkte tabel van de betreffende machine gebruikt te worden.

• Berekening CCI