Hand- en armseinen

Europese richtlijn 

De richtlijn 92/58/EEG geeft de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk weer. In deze richtlijn zijn in bijlage IX de minimumvoorschriften inzake hand- en armseinen opgenomen.

Richtlijn 92/58/EEG Nederlands

Hieronder treft u de richtlijn 92/58/EEG in verschillende talen aan:

Engels                  Grieks

Frans                   Hongaars

Duits                    Italiaans

Spaans                 Portugees

Pools                    Litouws

Bulgaars               Tsjechisch 

Nationale bepalingen 

De richtlijn 92/58/EEG is in onze nationale wetgeving opgenomen in de Arboregeling artikel 8.26 en bijlage XIX. De tekst in de Arboregeling luidt:

"De in de bijlage XIX van deze regeling opgenomen hand- en armseinen, worden gebruikt in de daarbij vermelde situaties, waarbij deze geen afbreuk doen aan het gebruik van andere van toepassing zijnde codes, met name in bepaalde bedrijvigheidssectoren, waarmee dezelfde handelingen worden aangeduid."

Primair zijn deze hand- en armseinen bedoeld om de richting van de last aan te duiden.

NEN 2025 

Op basis van de Europese richtlijn is NEN 2025 Communicatie bij het werken met hijs- en hefwerktuigen geschreven. Naast de hand- en armseinen zoals omschreven in de Europese Richtlijn 92/58/EEG zijn specifieke kraanbewegingen opgenomen (bijvoorbeeld in en uitkatten, op- en aftoppen enz.).

De NEN 2025 (april 2008) is te bestellen bij het NEN, te Delft.

VVT hand- en armseinen materiaal 

De hand- en armseinen hebben vanuit de EU richtlijn geen verplichtend karakter. Wel dient zeker gesteld te worden dat men elkaar begrijpt. De VVT is voorstander voor het gebruik van de voorgestelde hand- en armseinen.

In situaties waarbij de beweging van de last wordt aangegeven gebruik de hand- en armseinen uit de richtlijn. Voor het aangeven van specifieke kraanbewegingen gebruik de hand- en armseinen uit de NEN 2025.

In de webwinkel zijn gratis VVT hand- en armseinkaartjes en VVT hand- en armseinposters te bestellen.